Ewa kalińska-Grądziel

jak konstruktywnie krytykować?

Co znajdziesz w szkoleniu?

Po szkoleniu będziesz wiedział/Potrafił

  1. W jakich sytuacjach warto formułować komunikaty krytyczne
  2. W jakich okolicznościach przekazywać komunikat krytyczny
  3. Dlaczego krytyka wpływa pozytywnie na budowanie relacji z drugą osobą
  4. W jakich 3 sytuacjach nie krytykować drugiej osoby
  5. Jakich 5 błędów unikać krytykując drugą osobę
  6. Z jakich 5 elementów składa się konstruktywny komunikat krytyczny
  7. Sformułować konstruktywny komunikat krytyczny

Jak konstruktywnie krytykować?

Rozpocznij szkolenie tutaj